Forum Magazine 49

Hlavním tématem čísla jsou vysokoškolské indexy a proměny jejich podoby na digitální formu.