Časopis Forum 49

Hlavním tématem 49. čísla časopisu Forum jsou vysokoškolské indexy a proměny jejich podoby na digitální formu.

Foto na titulce: Luboš Wišniewski