Lidé

Studio v roce 1997 založil Filip Blažek. Od té doby spolupracuje s celou řadou talentovaných odborníků.

Filip Blažek

Grafickým designem se živí od roku 1993. V roce 2000 absolvoval studium na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Je autorem Typoknihy a spoluautorem Praktické typografie, pravidelně přispívá do odborných periodik. Byl zakladatelem a členem redakce časopisu Typo🔗 a projektu 365typo🔗. Od roku 1999 připravuje pro odbornou veřejnost přednášky na téma písmo a corporate identity. Vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové🔗 a na ARCHIPu🔗. Je členem mezinárodní organizace ATypI🔗 a zakládajícím členem Unie grafického designu🔗.

Dlouhodobí spolupracovníci

Jan Dobeš

Studoval obor Kommunikationsdesign na Fachhochschule Potsdam🔗. Zaměřuje se na knižní grafiku a tištěné produkty obecně, na oblast tvorby a aplikace corporate identity. Absolvoval stáž v portugalském studiu R2 design🔗. Pro studio navrhl řadu logotypů, knižních úprav a firemních identit.

Eliška Kudrnovská

Vystudovala grafický design v ateliéru Grafický design a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Se studiem spolupracuje na tvorbě časopisů, knih a corporate identity. Její návrhy pro časopis Forum získaly řadu nejrůznějších ocenění.

David Dubec

Zkušený operátor a designér s mnohaletou praxí. Je zaměřený především na zpracování časopisů a knih. Několik let pracoval jako grafik v Nizozemsku.