365typo 1

The 365typo book, published in collaboration with Association Typographique Internationale (ATypI), features 365 stories by the best writers in the field of typography, visual communication, and type and graphic design from all over the world. As you turn the pages of 365typo you’ll find key issues, themes, events, behind-the-scenes storytelling and even the 50 most interesting typefaces of 2014. The book presents not only crucial stories and facts, but also analyses and predictions of future developments in the industry. Over a hundred leading writers and designers have contributed to the book, such as John D. Berry, Erik Spiekermann and John L. Walters.

Designed by Filip Blažek, the layout of the book reflects some of the current design trends and this concept will be followed in the next editions as well. Every page contains a general category defining the main theme of the texts, and each text has a tag for easy navigation. The text type is Capitolium 2 (TypeTogether), headline type Berlingske Serif (Playtype) and the microtypography features Neue Haas Unica (Monotype).

365typo is published in English by étapes: editions, Paris, together with ATypI. The book has hard cover, 308 pages, dimensions 230 × 283 mm and it was printed by D’Auria Printing, Italy, using 5 colors on Magno Natural 140 g. ISBN: 979-10-95254-00-3.

Check the spreads at Behance or at Font In Use.

Kniha pomáhá čtenářům orientovat se v oblasti typografie a grafického designu v Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii i Austrálii. Celá publikace je pojata jako svého druhu časová kapsule, archiv klíčových událostí, který bude sloužit i v budoucnosti, kdy nemusí být mnohé blogy nebo on-line databáze a projekty dostupné. Do knihy přispělo více než 100 autorů, z nichž mnozí patří mezi respektované osobosti oboru, např. John D. Berry, Erik Spiekermann nebo John L. Walters. Editorkou publikace je Linda Kudrnovská, která deset let vedla časopis TYPO jako šéfredaktorka.

Grafická úprava knihy je reflexí na některé současné trendy v oboru; ostatně každé další vydání ročenky by mělo odrážet něco z roku svého vzniku. Autorem grafické koncepce prvního vydání 365typo je Filip Blažek. Každá stránka má svou kategorii, která definuje základní téma článků, a každý článek má svou visačku, jež dále upřesňuje jeho obsah. Textovým písmem je Capitolium 2 (TypeTogether), titulky jsou sázeny písmem Berlingske Serif (Playtype) a mikrotypografie je řešena písmem Neue Haas Unica (Monotype).

Knihu vydalo v angličtině nakladatelství étapes: editions v Paříži ve spolupráci s mezinárodní organizací ATypI. Publikace má pevnou vazbu, 308 stran, rozměry 230 × 283 mm a tiskla ji společnost D’auria Printing v Itálii pěti barvami na papír Magno Natural 140 g. ISBN: 979-10-95254-00-3.

Ukázky z knihy najdete na Behance nebo na Font In Use.