Výroční zpráva pro Cestu domů

Z neziskové organizace Cesta domů🔗 nás oslovili s prosbou o novou podobu jejich výroční zprávy. Zadáním bylo navrhnout šablonu na několik let dopředu, přičemž každý rok by měla být tiskovina doplněna ilustracemi od autorů, kteří spolupracují s nakladatelstvím🔗 Cesty domů, a tím zviditelnit jeho činnost. 

Jako nejelegantnější řešení se ukázalo vybrané ilustrace zakomponovat s textem na předělových stranách. Doplňková barevnost textů pak vychází z barevnosti použitých ilustrací. 

Brožura je vytištěná na bezdřevém ofsetovém papíře a svázaná lepenou vazbou V2.

Zadní strana obálky odkazuje na kalendář, ze kterého pocházejí ilustrace, jež letošní výroční zprávu doprovázejí

Stránky obsahují nejen text, ale také grafy, tabulky, citáty a autentické fotografie

Brožura je vysazena písmem Archer🔗 (Hoefler&Co.), které je součástí vizuální identity Cesty domů