Sochy mluví

Katalog k výstavě Sochy mluví ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny🔗 v Jihlavě kurátorky Ilony Staňkové je podobně jako expozice rozdělen do tří částí nazvaných Osobnosti, Polis a Alegorie je rodu ženského. Sochy svými objektivy zachytili Jana Šašková a Pavel Petrov. Katalog má 72 stran, rozměr 16,5 × 24 mm a vytištěn je na papír Munken Pure pěti barvami – šafránová je přímá barva Pantone 1365 U.

Publikace má rozkládací obálku – na širokých klopách jsou fotografie z expozice

Katalog je vysázen groteskem Lektorat🔗 od písmolijny TypeTogether, na titulky je použit charakteristický řez Black, ve kterém se slévají uzavřené tvary některých liter