Sbírky & politika

Kniha Sbírky a politika je katalogem mapujícím sbírku Muzea dělnického hnutí. Ta zahrnuje předměty, archiválie a knihy z bývalých stranických muzeí – Muzeum Klementa Gottwalda a jeho poboček Muzeum Julia Fučíka a Muzeum V. I. Lenina. Vše spadá pod projekt Muzeum dělnického hnutí ve 21. století🔗, na kterém se podílí Národní muzeum🔗 společně s Ústavem pro studium totalitních režimů🔗. 

Typická barevnost, fotografie reprodukované hrubým rastrem i použitá textová písma odkazují k dobové estetice. Moderní grotesk na obálce a celkové zpracování však knihu posouvá do současnosti. 

Kniha je vázaná v pevné vazbě s potištěným plátnem na obálce a chrání ji lehce metalický šedostříbrný přebal

Použité fonty Týfa a Josef Sans od Storm Type Foundry🔗 vycházejí z původního písma významného českého typografa 20. století Josefa Týfy

Hrubý rastr ve fotografiích odkazuje na nedokonalé tiskové technologie 2. pol. 20. století, které ve značné míře určovaly podobu tiskovin vzniklých v této době

Pro rychlou orientaci čtenáře jsou české texty sázené černou barvou, anglické šedou

Kniha má 376 stran a na papír G-Print🔗 ji vytiskla tiskárna TNM Print🔗