Havel Janouch Korespondence

Vzájemná korespondence Václava Havla a Františka Janoucha představuje dosud ojedinělý pramen k poznání tuzemské protikomunistické opozice let 19771989. Základem vydání je archiv Františka Janoucha, který knihu edičně spolupřipravil a opatřil úvodem. Úvodní studii napsal historik Jiří Suk. Publikaci vydalo nakladatelství Akropolis.

Publikace je vysázena písmem Garamond Premier. Obsahuje 596 stran včetně forografické přílohy.