Filosofický časopis

Filosofický časopis je vědecká revue otevřená pluralitě filosofických názorů. Vážným zájemcům o filosofii v jejím nejpůvodnějším smyslu – totiž jako hledání moudrosti, pravdy, dobra, krásy a smyslu života – nabízí hodnotné studie, překlady, informace, recenze a zprávy. Časopis vychází 6× ročně a vydává ho Filosofický ústav AV ČR🔗.

Grafickou úpravu navrhl na konci roku 2006 Honza Dobeš, na obálce spolupracoval Filip Blažek. Klient nás požádal, abychom navrhli takové řešení grafické úpravy vnitřních stran, na kterém by mohl pokračovat jejich interní grafik. Jelikož jsme byli omezeni rozpočtem, využili jsme písem operačního systému MS Vista v kombinaci s Andulkou🔗 Františka Štorma, jíž se sází většina článků.