Divadelní noviny

Když jsme v roce 2009 pracovali na změně designu Divadelních novin🔗, chtěli jsme do nich vnést svěží vítr, přiblížit je mladší generaci divadelníků, ale zároveň neodradit stávající čtenářskou obec. Divadelky dodnes vycházejí v naší grafické úpravě, kterou jsme několikrát drobně aktualizovali.

Obálky z let 2019–2020

Základním požadavkem klienta byla přehlednost a dobrá čitelnost. Navigační prvky jsou proto výrazné, velká záhlaví napomáhají orientaci v listu. Sazba na praporek, mezititulky, upoutávky či perexy rozbíjejí monotónnost jednotlivých stránek. Noviny mají základní pětisloupcový layout, doplněný o čtyřsloupcovou variantu s pátým zúženým sloupcem. Textovým písmem je Karmina🔗, drobné prvky jsou z bezpatkové verze Karmina Sans🔗, nadpisy jsou sázené písmem Bree🔗. Všechny fonty jsou od TypeTogether🔗. Jednotlivá čísla sází a graficky upravuje Aleš Fulín, který dodržuje principy grafické úpravy a zároveň pružně reaguje na požadavky redakce.