Bible kralická šestidílná

Navrhli jsme typografickou úpravu pro první kompletní vydání Bible kralické šestidílné s původními poznámkami a v jednom svazku. Přestože jsme navázali na původní řešení z let 1579–1594, sazba je současná, přehledná a propracovaná do nejmenších detailů.

Publikace obsahuje 2816 stran a svázána je v pevné vazbě potažené umělou kůží s ražbou. Pro praktické užití má kniha tři lacetky a na knižním bloku jsou vyseknuté hmatníky označující začátky jednotlivých knih.

Cílem edice je představit současnému čtenáři kompletní text Šestidílky“ tak, aby byly zachovány všechny podstatné jazykové vlastnosti původního tisku při respektování současné ediční praxe. Kniha je vytištěna dvěma barvami na nažloutlý biblový papír.

Text je uspořádán stejně jako u původního vydání z 16. století – hlavní biblický text je uprostřed stránky a po jeho stranách se nacházejí marginálie. Pokud se nevejdou do úzkého sloupce po straně sazby, pokračují pod hlavním textem. Tento unikátní systém sazby umožňuje naplno využít plochu každé strany.

Z původního vydání jsou převzaty některé ornamenty a iniciály na začátku kapitol – vzhledem k úpravě psaní některých písmen jsme několik znaků (např. V) museli doplnit.

Pro lepší orientaci obsahuje kniha hmatníky, které označují začátky jednotlivých knih.

Sazba je zhotovena z písem Karmina🔗 a Karmina Sans🔗 od písmolijny TypeTogether, která jsou nejen půvabná, ale také dobře čitelná a úsporná. Pro co nejbližší shodu s původním textem jsme vytvořili speciální font s typografickými značkami inspirovaný originální sazbou.