Typo 9010

Publikace Typo 9010 encyklopedicky shromažďuje česká digitální písma. Začíná v roce 1990, v období, kdy fotosazbu a ruční překreslování písem nahradily počítače, a končí v roce 2010, v okamžiku, kdy v republice působí téměř desítka malých písmolijen.

Foto: Typo 9010

Filip Blažek do publikace přispěl ke každému z dvaceti roků úvodním textem, ve kterém shrnul nejdůležitější události týkající se oboru, které se v daném roce odehrály. Zároveň má v katalogu dvě písma z roku 1996: Pozorius a Studnička Antikva, která původně vznikla pro sazbu titulků v časopise Pozor.

Foto: Typo 9010

Knihu sestavila editorka Petra Dočekalová🔗, graficky upravila Zuzana Lednická🔗, texty dále napsali Petr Babák, Veronika Burian, Karel Haloun, Ondřej Chorý, Bas Jacobs, Pavel Noga, Jan Solpera a František Štorm. Publikaci vydal BiggBoss v Praze v roce 2015. Detaily najdete na webu www.typo9010.cz🔗.