Časopis Pozor

Časopis Pozor vycházel v České republice v roce 1996. Anglicky psaný měsíčník vydávala skupina Američanů sdružených kolem šéfredaktorky Elizabeth Cornell. Grafická úprava prvních čísel vznikla pod vedením grafika Simona Graye, od pátého čísla se jí ujal Angličan Tony Oleksewitz vystupující pod nejrůznějšími pseudonymy. V té době již grafickou produkci časopisu mělo na starosti studio Mowshe.

Typografie časopisu byla postavená na experimentální hře s písmem, zejména u titulků, a na záměrných chybách, drobných nedokonalostech, špatném soutisku, nepatrně pootočených řádcích apod. K tomu se ale podle mě nehodily dokonalé tvary počítačových písem, které byly tehdy u nás na trhu. Shodou náhod jsem v antikvariátu na Újezdě narazil na předlohy písem Aloise Studničky z konce 19. století. Naprosto si mě získal jeho úzký grotesk postavený na zdánlivě dokonalých geometrických tvarech. Písmo přesně sedělo do mé vize časopisu Pozor, a tak jsem ho naskenoval, zvektorizoval a převedl pomocí Fontographeru do počítačového písma. Písmo se v časopisu skvěle osvědčilo. V malých velikostech působilo písmo, které jsem nazval Pozorius, téměř dokonale, při zvětšení naopak vynikly drobné chyby v kresbě původních předloh, které jsem záměrně ponechal. Pro další číslo jsem pak dodělal podle Studničkových předloh ještě patkové písmo, poději nazvané podle tvůrce Studničkova antikva. Opět jsem se snažil zachovat autentický ráz původní kresby,“ napsal v roce 2004 Filip Blažek, který byl v rámci studia Mowshe art-directorem časopisu od 8. čísla.

Každé číslo časopisu Pozor vznikalo vždy asi čtrnáct dní. Výjimkou je pouze číslo stříbrné, které mělo dvojnásobný rozsah. Časopis je tištěn vždy černou a jednou přímou barvou, fotografie jsou tedy reprodukovány buď černobíle nebo pomocí duplexu. Právě duplex se stal typickým pro tento časopis, neboť jsme s tímto způsobem reprodukce hodně experimentovali. Je to patrné zejména u stříbrného čísla.

Všechna čísla najdete v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea v Praze nebo v Národní knihovně v Klementinu. O Pozoru se dočtete v časopise Font 5/96, str. 13, ukázky najdete i v časopise Deleatur 1/97.