Druhé vydání Typoknihy

Na konci března 2022 vyšlo druhé rozšířené vydání Typoknihy Filipa Blažka. Oproti 1. vydání narostl Průvodce tvorbou tiskovin o 20 stran, rozšířeny byly především kapitoly věnované práci s objekty (obrazové a textové rámečky, obtékání) a objektovými styly, řetězení textů, sazbě cizích jazyků (přibyla polština a slovenština). Do textu byly doplněny desítky odkazů, výrazně vylepšen byl rejstřík a aktualizací prošly i všechny internetové odkazy.

Kniha má nyní 280 stran, rozměr 156 × 232 mm, je tištěna dvěma barvami a vydala ji Umprum🔗.

Nové nebo aktualizované oddíly a kapitoly jsou v obsahu označeny oranžovým puntíkem. Druhé vydání se mimo jiné věnuje anatomii písma či obtékání textů.