Bontia

Logo pro společnost Bontia navrhl v roce 2015 Honza Dobeš. Písmenko B s ozdobným náběhem odkazuje k tradici, jednoduchá minimalistická podoba písmene zase k současnosti. Logo může zároveň sloužit jako ikona aplikace.