Plakáty sametové revoluce

Tato stránka představuje sbírku revolučních plakátů Filipa Blažka z listopadu a prosince 1989. Většina plakátů je také obsažena v knize Plakáty sametové revoluce, která vyšla v listopadu 2009. Údaje o autorech jsou průběžně doplňovány a aktualizovány, neboť i přes velkou péči se dosud nepodařilo nalézt autory všech plakátů. Výtvarníkům, jejichž jméno zde není uvedeno, se omlouváme, rádi je doplníme.

Kolekce plakátů byla v průběhu 2009 roku vystavována v Českých centrech🔗v zahraničí (Tokio, Moskva, Stockholm, Varšava, Košice, Paříž, Berlín). Kopie byly díky o. s. Opona🔗 na konci roku 2008 vystaveny v Mlýnské kavárně v Praze na Kampě a díky Úřadu vlády ČR🔗 v průběhu léta 2009 v zahradě Strakovy akademie. 

Po dohodě s autory plakátů poskytujeme reprodukce některých z nich pro výstavy, odborné publikace, vzpomínkové akce nebo natáčení historických filmů.

Autor Roman Werner, ofset + sítotisk, 589 × 415 mm

Autor Aleš Najbrt, sítotisk, 600 × 844 mm

Autor Bratrstvo, foto Václav Jirásek, ofset, 510 × 856 mm

Autor Michal Cihlář, foto Stanislav Savický, ofset, 469 × 850 mm