Plakáty sametové revoluce

Tato stránka představuje výběr ze sbírky revolučních plakátů Filipa Blažka z listopadu a prosince 1989. Většina plakátů je také obsažena v knize Plakáty sametové revoluce, která vyšla v listopadu 2009. Údaje o tvůrcích jsou průběžně doplňovány a aktualizovány, neboť i přes velkou péči se dosud nepodařilo nalézt autory všech plakátů. Výtvarníkům, jejichž jméno zde není uvedeno, se omlouváme, rádi je doplníme.

Kolekce plakátů byla v průběhu 2009 roku vystavována v Českých centrech🔗 v zahraničí (Tokio, Moskva, Stockholm, Varšava, Košice, Paříž, Berlín). Kopie byly díky o. s. Opona🔗 na konci roku 2008 vystaveny v Mlýnské kavárně v Praze na Kampě a díky Úřadu vlády ČR🔗 v průběhu léta 2009 v zahradě Strakovy akademie. 

Po dohodě s autory plakátů poskytujeme reprodukce některých z nich pro výstavy, odborné publikace, vzpomínkové akce nebo natáčení historických filmů.

Autor Aleš Najbrt, sítotisk, 600 × 844 mm

Autor Ivan Král, ofset, 605 × 855 mm

Autor Bratrstvo, foto Václav Jirásek, ofset, 510 × 856 mm

Autor Pavel Hořejší, foto Martin Stollenwerk, ofset, 573 × 494 mm

Autor Michal Cihlář, foto Stanislav Savický, ofset, 469 × 850 mm

Autor a foto Luboš Kotek, ofset, 224 × 297 mm

Autor Pavel Hrach, Joska Skalník a Rostislav Vaněk, foto Miloš Fikejz, ofset, 425 × 591 mm

Autor Pavel Šťastný, ofset, 637 × 469 mm

Autor František Skála, ofset, 389 × 612 mm

Autor Jiří Votruba, text Bohuslav Blažek, ofset, 854 × 600 mm

Autor Michal Cihlář, ofset, 776 × 566 mm

Autor Roman Werner, ofset + sítotisk, 589 × 415 mm

Autor neznámý, text Bohuslav Blažek, ofset, 600 × 850 mm

Autor Pavel Beneš, ofset, 808 × 584 mm

Autor Milan Kincl, foto Aleš Lamr, ofset, 579 × 821 mm

Autor Vladimír Jiránek, ofset, 440 × 614 mm

Autor Aleš Lamr, typo Milan Kincl, ofset, 574 × 752 mm

Autor Stanislav Holý, text Bohuslav Blažek, ofset, 604 × 749 mm

Autor Michael Rittstein, sítotisk, 853 × 610 mm

Autor neznámý, ofset, 853 × 605 mm

Autor neznámý, ofset, 591 × 419 mm

Autor František Tomík, ofset, 420 × 584 mm

Autor Daniel Pešta, ofset, 414 × 593 mm