Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Po třech měsících práce vyšlo první zářijové číslo 2009 v naší úpravě. Smyslem změny designu bylo vnést do novin svěží vítr, přiblížit je mladší generaci divadelníků, ale zároveň neodradit stávající čtenářskou obec. Navigační prvky jsou výrazné a dobře čitelné, velké záhlaví napomáhá orientaci v listu. Sazba na praporek, mezititulky, upoutávky či perexy rozbíjejí monotónnost jednotlivých stránek. Divadelky mají základní pětisloupcový layout, doplněný o čtyřsloupcovou variantu s pátým zúženým sloupcem. Základním písmem je Karmina, drobné prvky jsou z bezpatkové verze Karmina Sans, nadpisy jsou sázené písmem Bree. Všechny fonty jsou od Type Together.

Všechna čísla vznikají v našem studiu, což nám umožňuje dodržovat principy grafické úpravy, ale i pružně reagovat na požadavky redakce.

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny

Divadelní noviny