Skript na čištění textu

Ve studiu Designiq používáme na opravu typografický chyb nástroj postavený na skriptu FindChangeByList.jsx, který je součástí standardní instalace InDesignu. Vytvořili jsme dlouhý seznam položek, které tento skript opravuje, jako jsou jednoznakové předložky a spojky, vícečetné mezery, nesprávné použití spojovníku místo pomlčky či chybně psaný apostrof. Nabízíme vám tento nástroj k volnému užití. Přehled oprav najdete na konci této stránky.

Instalace pro InDesign

Zobrazte panel Skripty (Okna > Pomůcky > Skripty)


Pravým tlačítkem myši (nebo po stisknutí Ctrl) klikněte na složce Uživatel a potvrďte volbu Najít ve Finderu nebo Najít v Exporeru

Zkopírujte obsah souboru souboru zip do složky Scripts Panel, nástroj se okamžitě objeví na panelu Skripty ve složce Uživatel. Je třeba zkopírovat jak soubor FindChangeByList Plus.jsx, tak složku FindChangeSupport


Skriptu můžete pro snadné použití přiřadit klávesovou zkratku

Použití

Poklepáním na název skriptu FindChangeByList Plus.jsx se spustí dialogové okno, kde si můžete vybrat, jestli se opravy aplikují na celý dokument, text v rámečku či vybraný text

Skript reaguje na jazyk textu, ujistěte se, že máte na paletě Znaky správně přiřazený jazyk

Skript funguje správně pouze při volbě těchto jazyků: Český, Slovenský, Anglický: UK, Anglický: USA, Polský, Francouzský, Ruský, Maďarský.

Skript automaticky přiřadí tyto znakové styly: bold“ všem výskytům tučného písma, italic“ všem výskytům kurzivy a bold italic“ tučné kurzivě; tyto styly je nutné mít předem uložené na panelu Znakové styly (styly můžete importovat ze souboru character styles.indd, který je součástí instalace)

Stažení

Skript je závislý na uživatelském rozhraní aplikace, stáhněte si tu variantu, kterou používáte, jinak nebude fungovat. Balíček obsahuje i první verzi nástroje na opravu uvozovek na české.

skript cc cz.zip – Adobe InDesign CC s českým uživatelským rozhraním

skript cc en.zip – Adobe InDesign CC s anglickým uživatelským rozhraním

skript cs6 cz.zip – Adobe InDesign CS4CS6 s českým uživatelským rozhraním

skript cs6 en.zip – Adobe InDesign CS4CS6 s anglickým uživatelským rozhraním

Preferujete-li nástroj s uživatelským rozhraním, doporučuji Typoskript pana Františka Erbena.

Skript řeší mj. tyto situace:

– aplikuje znakový styl italic, bold a bold italic (pokud tento styl existuje) na výskyty adekvátně vyznačeného textu 

– všechny varianty mezer a vícenásobné mezery mění na jednu výchozí mezeru

– vkládá nedělitelnou mezeru za jednoznaková slova v češtině, slovenštině, maďarštině, polštině a ruštině

– maže nežádoucí mezery před interpunkcí

– mění spojovník před číslem (-2) na znak minus (−2)

– sjednocuje psaní pomlček na půlčtverčíkovou (–)

– mění spojovník na pomlčku u intervalů nebo ve významu pomlky ve větě, před tuto pomlčku vkládá nedělitelnou mezeru, aby se neobjevila na začátku řádku

– upravuje správné psaní dat, vkládá chybějící mezery, mění mezeru za řadovou číslovku na nedělitelnou

– mění čtyři tečky na znak trojtečka (…), mění dvě tečky na jednu tečku

– nahrazuje nesprávně zapsaný apostrof správným znakem (’)

– ve francouzštině vkládá zúženou mezeru před čtyři interpunkční znaménka a kolem « uvozovek » 

– nahrazuje normální mezeru za zúženou u zkratek typu a. s. nebo př. n. l.

– nahrazuje normální mezeru za nedělitelnou u výrazů, které není vhodné na konci řádku rozdělit (čísla rozdělená mezerou, PSČ, zkratky křestních jmen a příjmení, tituly a jména, řadové číslovky a následující slova, zkratky typu č. a symboly typu § a následující čísla, slovo Praha a číslo obvodu, označení tónin typu d dur, jména s římskými řadovými čísly, hodnoty a fyzikální či měnové jednotky, zkratky fakult UK

– zaměňuje písmeno x za znak krát (×) např. při uvádění rozměrů

– opravuje zápis jednotek s horním indexem, např. místo m2 korektní m²

– sjednocuje psaní některých slov (milion, sezona, transfer) s krátkou samohláskou, opravuje psaní slova výjimka

Poslední aktualizace: listopad 2023