Wácslav Wladivoj Tomek

Grafická úprava publikace o českém historiku Wácslavu Wladivoji Tomkovi (18181905) reflektuje typografický styl konce 19. a začátku 20. století, kdy titulní listy knih vypadaly jako vzorníky písem. 

Kniha má přes 600 stran, stovky poznámek pod čarou a barevnou fotografickou přílohu. Má pevnou vazbu a je vysázena písmem Athelas🔗 od písmolijny TypeTogether.