Venkovy

Nakladatelství Era vydalo na začátku listopadu 2004 knihu Bohuslava Blažka (autor textu) a Kryštofa Blažka (autor fotografií) Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. Velkoryse graficky upravená kniha má netradiční formát 23 × 28 cm, obsahuje 105 barevných fotografií a je vytištěna na matném křídovém papíře.

Více o knize prozradí text ze zadní strany obálky: Není jen jeden český venkov, dokazují sociální ekolog Bohuslav Blažek a fotografující architekt Kryštof Blažek. Anamnéza: svěží obrazy venkovské skutečnosti ze tří českých regionů. Diagnóza: skryté souvislosti fenoménu Sudet, co všechno z venkovské každodennosti má povahu recyklace, neznámé stavební principy jihočeského lidového umění. Terapie: manuál komunikačních technik pro řešení problémů venkova.“