Scéna 1980–1989

Antologii článků z let 1980 až 1989 z časopisu Scéna sestavil Jan Dvořák ve spolupráci s Milošem Petanou. Grafická úprava publikace odkazuje na ve své době inovativní typografii Milana Jaroše, jenž je též autorem loga Scéna. Kniha získala v listopadu 2020 cenu Divadelních novin🔗 za publikační počin v oblasti divadla.

Na obálce je část ilustrace Aleše Lamra, jehož charakteristická grafika Scénu v 80. letech provázela

Ke Scéně se z vězení pro samizdatové Lidové noviny vyjádřil i Václav Havel: Když čtu Scénu… mám pocit, že čtu literaturu ze zcela jiné země či z jiné epochy, než když čtu Rudé právo… překvapuje mě, co všechno je možné…“.