Prstem po mapě

Nakladatelství Akropolis vydalo český překlad knihy britského spisovatele Simona Garfielda. Publikace z různých úhlů pohledu prozkoumává fenomén map a kartografie. Kniha je vysázená písmy Františka Štorma Trivia HumanistTrivia Sans. Grafickou podobu navrhla Eliška Kudrnovská.

Kniha je svázaná v měkkých deskách s matným laminem

V nadpisech kombinujeme patkovou i bezpatkovou variantu písma Trivia (Storm Type)

Knihu doprovází ilustrace z originálního vydání

Hlavní text vysázený patkovou verzí písma Trivia je v průběhu knihy doprovázen podkapitolami, které jsme pro odlišení vysadili bezpatkovou variantou