Plakáty k sérii charitativních koncertů

V rámci Roku demokracie a humanity pořádá Univerzita Karlova sérii charitativních koncertů, jejichž výtěžek předá spolku HAIMA CZ, který na bázi dobrovolnosti pomáhá malým pacientům kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze.