Orghast Nº 7

Již sedmý svazek Orghastu, almanachu příští vlny divadla či Revue nezávislé scény, je věnován především čtvrtstoletí festivalu …‍příští vlna‍/‍next wave‍…