Lorenc IP

Vizuální identita pražské advokátní a patentové kanceláře. Symbol IP – intellectual property – je stylizován v kroužku podobně jako copyright.

Základní verze logotypu

Zkrácená verze a verze pro velmi malé velikosti

Ukázka vizuální stylu

Ikona pro sociální sítě