Letní rezidence Pražanů

Publikace editorky Šárky Koukalové s podtitulem Černošice a vilová architektura 19. a 20. století formátem i layoutem navazuje na její předchozí dílo Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století. Rozsáhlá kniha představuje na 496 stranách 60 černošických vil. Texty jsou vysázeny písmem Quercus Sans🔗.

Kniha je svázána v pevné vazbě, vytištěna je barevně na matný křídový papír a je doplněna stříbrnou lacetkou.

Kromě fotografií Martina Micky obsahuje kniha také celou řadu dobových snímků, map a plánů.