Křižovatky

Obsáhlá a přehledná brožura Křižovatky nabízí pomoc všem, kdo v Praze pomáhají lidem s vážným onemocněním a jejich blízkým, ať už v průběhu léčby, nebo v závěrečné fázi pacientova života. Přináší základní informace o paliativní péči praktickým i ošetřujícím lékařům a sociálním pracovníkům v poradnách, nemocnicích a dalších institucích.


Za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy vydalo nakladatelství Cesta domů

Kapitoly jsou pro lepší orientaci v publikaci barevně odlišené

Brožuru ve formátu A5 jsme vysadili písmem Tabac🔗 od Suitcase Type Foundry