Konflikt v Čečensku

Kniha Emila Souleimanova, první svého druhu v české i světové odborné literatuře, je pokusem o analýzu historie i nejnovějších násilností v Čečensku i na severním Kavkaze, a to v širším kontextu kulturních, společenských a politických změn v tomto regionu i v celém Rusku. Filip Blažek obálku pojal jako rudou skvrnu, která na mapě Kavkazu vyznačuje obrys Čečenska.