Kalendář Univerzity Karlovy 2021

V minulých letech jsme se podíleli na několika kalendářích, které vycházely pod hlavičkou univerzitního časopisu Forum. Letos jsme měli možnost upravit ten oficiální. Každý měsíc je věnován portrétu významného vědce UK.

Autory portrétů jsou většinou fotografové, kteří s univerzitou dlouhodobě spolupracující a podílí se i na fotoobsahu magazínu Forum

Autory fotografií na ukázkových listech jsou Michal Novotný, Hynek Glos a Vladimír Šigut