Interpretace kultur

Typografické pojetí obálky publikace Interpretace kultur, jež obsahuje slavné i méně známé stati známého amerického antropologa Clifforda Geertze, si pohrává se záměrně zdeformovanými tvary znaků. Tomuto pojetí perfektně odpovídalo písmo FF Blur Nevilla Brodyho.