Ebrosio

Vytvořili jsme logo a vizuální identitu malé pražské IT firmě. Hlavním motivem loga je podtržení, které evokuje hyperlink. Identitu doplňuje paleta příjemných barev a na míru upravené písmo Ebrosio Sans.