Drobnohledění / Microscopium

Navrhli jsme nástěnný kalendář pro Fyzikální ústav Akademie věd ČR🔗. Ilustrace pocházejí z fotografické soutěže pro zaměstnance, zachycují úžasný svět pod mikroskopem.

Kalednář má rozměr 345 × 460 mm a je tištěn pěti barvami – pro vytvoření neobvyklého efektu byla oranžová barva ve fotograficích částečně nahrazena přímou fluorescenční barvou Pantone 811. Každý list má svou vlastní kombinci barev určenou pro písmo, přičemž odstíny oranžové obsahují fluorescenční složku. Texty jsou sázeny písmem Sofia🔗.