Costume Agency

Zadáním bylo vytvořit neokázalou, ale pečlivě zpracovanou knihu, která shrne několikaletý výzkumný projekt🔗 o roli kostýmu v současném divadle, který vedly Christina Lindgren a Sodja Lotker. Kniha jednak dokumentuje a reflektuje osm workshopů konaných v různých evropských městech, jednak v několika odborných esejích dodává projektu širší kontext.

Typografie na obálce je provedena ražbou matnou folií, díky které získává kniha lehký haptický rozměr. Publikaci vytiskla tiskárna H. R. G.🔗 na papír Pergraphica Rough ve dvou různých odstínech. 

Publikace je vysázena písmy Lektorat🔗 a Bely🔗 od písmolijny TypeTogether.