Cesta domů 2021

Výroční zprávu pro Cestu domů🔗 děláme již mnoho let. Loni se její podoba výrazně změnila a další výraznější úpravou prošla publikace i letos. Klient si přál mít tiskovinu více atraktivní pro čtenáře, a proto oslovil jednoho z nejlepších současných mladých ilustrátorů. Společně s Jakubem Bachoríkem🔗 a redakcí Cesty domů jsme dali dohromady brožuru s půvabnými ilustracemi.

Obálka s klopami je ilustrovaná z vnější i vnitřní strany

Publikace je rozdělena do několika částí, které jsou uvedeny ilustrovanými předělovými stranami

Souvislý text doplňují citáty, infoboxy a drobné ilustrace

Každá kapitola má přidělenu jednu barvu