Časopis Forum 52

Poslední vydání univerzitního magazínu v roce 2020 připomíná 350. výročí smrti Jana Amose Komenského. Při této příležitosti se zamýšlí nad jeho odkazem nejen v kontextu online výuky v době covidové pandemie. Jako v každém čísle Fora pak najdete i v tomto vydání mnoho rozhovorů s odborníky a předními osobnostmi Univerzity Karlovy. Portrét na titulní straně patří studentce Tereze Šimralové, která vymyslela koncept transparentních roušek. Ty jsou velkou pomocí pro neslyšící, kteří k porozumění mluveného slova potřebují mít možnost odezírat ze rtů. 

Foto na titulní straně: Vladimír Šigut