Časopis Forum 44

Časopis Univerzity Karlovy získal novou podobu od našeho studia již podruhé. Věnovali jsme pozornost každému detailu od obsahu po paginaci. Ponechali jsme původní textové písmo (Plantin🔗), které jsme pro lepší čitelnost decentně zvětšili a doplnili ho současným bezpatkovým fontem Garnett🔗 z dílny písmolijny Sharp Type. Některé rubriky typograficky ilustrují i nadpisy v extravagantní Beatrice Display🔗 (též od Sharp Type). Nově jsme vytvořili paletu dvanácti barev, která se významně podílí na celkové image časopisu. Na kvalitním fotografickém obsahu univerzita spolupracuje s několika stálými fotografy. To nám umožnilo zůstat u fotografického pojetí titulní strany, kde se snažíme na kvalitních portrétech představit významné osobnosti, jimž se aktuální číslo věnuje. 

Tiskneme na krásný papír Munken Pure UV ofsetovým tiskem, což zaručuje kvalitní barevnost i při zvýšené savosti použitého papíru.

Archiv vydaných čísel si můžete v kompletní podobě prohlédnout zde🔗.

Všechny tři fonty, které v časopise používáme, jsou ve vzájemné kombinaci vidět například na obsahové stránce

Detail sazby

O kolikáté vydání v daném roce se jedná? To poznáte podle sytosti detailů z pečeti Univerzity Karlovy, které jsme umístili na hřbet časopisu