Support Independent Type

V německém nakladatelství Slanted vyšla v prosince 2020 publikace Support Independent Type, již připravili editoři Marian Misiak a Lars Harmsen. Kniha je zaměřena na fenomén vzorníků písma a jejich vliv na typografickou tvorbu. Filip Blažek do publikace přispěl článkem Typographic Magazines as Type Specimens, který se věnuje časopisům vydávaným samotnými písmolijnami. Začíná slavnými magazíny U&lc a Emigre, končí časopisem TypeNotes, jehož vydávání bylo nedávno ukončeno. 

Kniha má 296 stran, rozměr 21 × 28 mm a je možné ji objednat na webu Slanted.