Ocenění za naše práce

V soutěži Fénix content marketing🔗 uspěl časopis Scuderia – získal první místo v kategorie B2C časopisů a Zvláštní ocenění za titulní stránku. Časopis graficky připravuje David Dubec pro agenturu Luova Publishing. 

V klání Zlatý středník🔗, které oceňuje nejlepší komunikační projekty a firemní média v České republice a na Slovensku, se výroční zpráva Univerzity Karlovy umístila na druhém a časopis Forum na třetím místě.

Děkujeme! 

Ze slavnostního večera předávání cen Fénix content marketing v Zrcadlové síni Klementina v Praze