Konference ATypI 2013

Na konferenci ATypI v Amsterdamu vystoupil Filip Blažek s přednáškou Písmo pro pražské smaltované uliční tabule, v níž popsal vznik nového písma Smalt, které během jeho workshopu na Umprum vytvořil Filip Kraus.

Záznam přednášky je online na Vimeo.

Jedna z několika set tabulí s novým písmem Filipa Krause.