Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Grafická úprava 12stránkového vzorníku písem pro písmolijnu TypeTogether je dílem Filipa Blažka. Vzorník, který si můžete prohlédnout na Issuu.com, má rozměr 280 × 360 mm a je vytištěn na recyklovaný papír Viprint. Na jednotlivých dvoustránkách se představují kombinace písem Abril a Tablet Gothic, Coranto 2 a LFT Etica, Ronnia a Karmina a konečně Capitolium a Tablet Gothic.

Každá dvoustránka představuje samostatný typ novinového layoutu se spoustou drobných typografických detailů. Na novinách se úzce podíleli i autoři písem Veronika Burian a José Scaglione, kteří si sami navrhli stránky zobrazující jednotlivé řezy písem a kteří připravili výběr článků v angličtině, španělštině, němčině, češtině, italštině a portugalštině.

Vzorník si můžete objednat na stránkách písmolijny za 5 €.

TypeTogether

TypeTogether