Studio Designiq se podílí na dění v české i světové typografické komunitě. Filip Blažek je zakládajícím členem Unie grafického designu.

Projekty

ATypI / studio sponzorovalo mezinárodní typografickou konferenci ATypI Praha 2004 — Křižovatky civilizací, která se konala 30. září až 3. října 2004 v pražském divadle Archa

Building Letters 3 / podpořili jsme charitativní projekt časopisu Building Letters. Výtěžek prodeje třetího čísla, jehož design a sazbu jsme sponzorovali, jde na pomoc obětem zemětřesení v Asii

de.sign / Filip Blažek je kurátorem přednáškového cyklu zahraničních designérů, který v Praze pořádají kulturní instituty a velvyslanectví Německa, Španělska, Nizozemska a Izraele

Diacritics / vytvořili jsme webový projekt Diakritika, který má pomoci písmařům z celého světa vytvářet správné akcenty

Typo.cz / podporujeme typografický portál

Typo revue / spolupracujeme s typografickým čtvrtletníkem Typo

Unie grafického designu / jako zakládající člen aktivně se podílíme na fungování profesního sdružení českých grafických designérů a typografů; Filip Blažek organizuje v rámci UGD vzdělávací semináře

Výstavy

Plakáty sametové revoluce 1989 / Kolekce revolučních plakátů ze sbírky Filipa Blažka je v průběhu roku vystavována v Českých centrech v zahraničí. Výstava zahájila svou pouť v Tokiu, odkud pokračuje do Moskvy, Stockholmu, Berlína, Paříže a dalších evropských měst

Migration / Filip Blažek zastupoval Českou republiku na mezinárodní výstavě plakátů na téma migrace v Aténách. Výstavu, která proběhla od 19. do 21. června 2009 ve vestibulu stanice metra Syntagma, pořádal Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO)

27 graphistes pour l’Europe / Filip Blažek zastupuje Českou republiku na výstavě 27 plakátů na téma „chůze“, pro kterou kurátor Philippe Apeloig oslovil designéry ze všech zemí EU. Výstava pořádaná Cultures France potrvá od 1. července do 30. srpna 2008 na obou pařížských letištích

Bienále Brno / Časopis Building Letters Three byl vystaven na 23. mezinárodním bienále grafického designu v Brně od 17. června do 19. října 2008

Typo.Graphic.Beirut / plakáty Filipa Blažka byly od 14. do 23. dubna 2005 vystaveny v Sheikh Zayed Hall Libanonsko-americké univerzity v Beirutu

E-A-T / participujeme na projektu Johanny Balušíkové a Alana Záruby — společné přehlídce českých a slovenských grafických designérů

World on the Wall / dva plakáty studia byly vystaveny v rámci mezinárodní přehlídky současného plakátu v Newcastlu ve Velké Británii

Přednášky

Svůj příspěvek přednesl Filip Blažek na několika mezinárodních konferencích. Na přelomu roku 2008 a 2009 hostoval na pražské VŠUP v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace Rostislava Vaňka, v roce 2009 v Ateliéru tvorby písma a typografie Karla Halouna.