Tabulka znaků

Každá sada obsahuje 32 náhodně vybraných dvojic z tohoto seznamu, který je postupně doplňován. Unicode je mezinárodní standard pro kódování znaků, unicode index přesně určuje, o jaký znak se jedná. Popis znaku není vyčerpávající, nastiňuje užití ve známých jazycích.

znak unicode užití
æ 00E6 ligatura užívaná v latině a skandinávských jazycích
Ą 0104 ogonek označuje nosovou výslovnost v polštině nebo délku v litevštině
1E85 užívá se výjimečně ve velštině
ß 00DF ostré s píší Němci například ve slově Straße – ulice
ĵ 0135 j se stříškou je charakteristické pro esperanto
Ħ 0126 dyšné arabské h v maltštině
ł 0142 označuje tvrdé l v polštině
ø 00F8 v některých skandinávských jazycích mění výslovnost o
ģ 0123 lotyšské znaménko označují měkkou výslovnost písmen g
ő  0151 typicky maďarské znaménko označující prodlouženou výslovnost přehlasovaného o
å 00E5 ve skandinávských jazycích mění kroužek nad a výslovnost spíše k ó
Ş 015E turecký způsob psaní našeho š
fi FB01 ligatura – slitek písmen f i
đ 0111 v chorvatštině označuje výslovnost dž
ă 0103 charakteristický znak pro rumunštinu
ċ 010B v maltštině má podobnou výslovnost jako naše č
Ŋ 014A užívá se v eskymáckém jazyce sámi a v některých afrických jazycích
@ 0040 zavináč, typický pro emailové adresy, kde má význam anglické předložky at
ñ 00F1 n s tildou se ve španělštině čte jako české ň
Ç 00C7 ve francouzštině mění výslovnost na s, v turečtině na č
ſ 017F tzv. dlouhé s se dříve užívalo místo běžného s na začátku a uprostřed slov
20AC symbol společné evropské měny Euro
1E82 užívá se výjimečně ve velštině
ŝ 015D s se stříškou je charakteristické pro esperanto
д 0434 d v azbuce
ż 017C měkčí výslovnost hlásky z v polštině a maltštině
ð 00F0 v islandštině zastupuje znělé th
ů 016F vyskytuje se pouze v češtině, kde prodlužuje výslovnost samohlásky u
ē 0113 prodlužuje výslovnost e v litevštině a též se užívá při přepisu nelatinkových jazyků
ij 0133 holandská dvojhláska považovaná za samostatné písmeno (jako české ch)
ŕ 0155 slabikotvorné l je ve slovenštině označeno čárkou
ʼn 0149 apostrof následovaný znakem n se užívá v některých afrických jazycích
2117 p v kroužku je obdoba copyrightu u zvukových nahrávek
ж 0436 ž v azbuce
Ń 0143 čárka měkčí n v polštině
Œ 0152 ligatura – slitek písmen o e se užívá např. ve francouzštině
ķ 0137 měkké k v lotyšštině
ď 010F měkké d v češtině a slovenštině
Þ 00DE neznělé th v islandštině
Я 042F ja v azbuce
θ 03B8 řecké písmeno théta
λ 03BB řecké písmeno lambda
β 03B2 řecké písmeno beta
ή 03AE řecké písmeno éta s akcentem
ψ 03C8 řecké písmeno psí
Ћ 040B v srbské azbuce ekvivalent c s čárkou (ć)
Ġ 0120 znak z maltštiny
Ț 021A typický rumunský znak měnící výslovnost na ť
ų 0173 prodlužuje výslovnost u v litevštině
ï 00EF tréma nad i upravuje výslovnost i ve francouzštině
è 00E8 obrácená čárka se píše v mnoha západoevropských jazycích
& 0026 latinská spojka et ve významu a
ĸ 0138 dnes již neužívané grónské písmeno kra
ã 00E3 vlnovka označuje portugalskou nosovku a
Ω 03A9 řeské písmeno omega
ĭ 012D používá se při přepisu někteých nelatinkových jazyků
Ð 00D0 buď chorvatské dž nebo islandské znělé th
Ø 00D8 v některých skandinávských jazycích mění výslovnost o
£ 00A3 znak britské měnové jednotky libry
Ř 0158 znak typický pro češtinu
2116 symbol pro číslo užívaný zejména v Rusku
ŀ 0140 v katalánštině upozorňuje na změnu výslovnosti dvou l po sobě
ξ 03BE řecké písmeno ksí
Љ 04E9 v srbské azbuce ekvivalent lj v latince
Θ 0398 řecké písmeno théta
§ 00A7 v některých evropských jazycích označuje paragraf ve sbírce zákonů
ý 00FD v češtině, slovenštině a islandštině prodlužuje výslovnost y
й 0439 j v azbuce