Skládanky z papíru
Nadace Vodafone ČR
Blok pro Struny podzimu
Kerio
Galerie Jaroslava Fragnera
Ceny Nadace Eurotel
Designiq
Vida
MVV Energie CZ
Cesta domů

Velkou pozornost věnujeme nejrůznějším tiskovinám a akcidenci. Jsme přesvědčeni, že i leták, brožurka, pozvánka či novoročenka si zaslouží originální grafické řešení, perfektní řemeslné zpracování a kvalitní tisk. Akcidence umožňují experimenty s tiskovými technologiemi, barvami a papírem. Přijďte se nechat inspirovat.