Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Ve studiu vznikla roku 1998 první tři čísla časopisu, který se tehdy jmenoval Taneční sezóna. Poté časopis upravovali různí designéři. Roku 2000 se změněná redakce vrátila do našeho studia, nicméně časopis mezitím změnil formát (na A2) i jméno (na Taneční zóna). Obrovská plocha dvoustran umožňovala experimenty s písmem i s fotografií a celkově velkorysý přístup k  publikovaným materiálům. Čtenáři si však vynutili návrat k původnímu formátu, a  tak od roku 2001 vychází Taneční zóna opět ve formátu 215 × 277 mm. Další změny v redakci a přechod k dvojjazyčnosti byly pobídkou k radikálnímu redesignu časopisu. Grafická úprava Radka Siduna z roku 2003 dávala víc prostoru obrazovému doprovodu, typografie zůstala střízlivá, a přesto čtenáře překvapovala drobnými nápady. Taneční zóna měla kolem 80 stran, byla tištěna dvoubarevně a vázána do ocelové kroužkové vazby. Na snímcích jsou poslední tři čísla z roku 2004. Od roku 2005 láme časopis jiné studio. Žádný z redaktorů se přitom nenamáhal sdělit nám fakt, že již nebudeme časopis upravovat, natož aby nám řekli důvod této změny…

Taneční zóna

Taneční zóna

Taneční zóna

Taneční zóna

Taneční zóna

Taneční zóna

Taneční zóna