Nevidtelní lidé University Karlovy
Mezinárodní festival divadlo
27 grafiků pro Evropu
EuroArt Praha
Stamicovo kvarteto
Festival Příští vlna / Next Wave
Obaly CD a DVD
Ročenka Orghast
Talichův komorní orchestr
Festival žonglování

Jednotný styl propagačních materiálů a tiskovin navrhl pro Talichův komorní orchestr Jan Dobeš. Na předtištěné papíry je dotiskován aktuální program.

Talichův komorní orchestr

Talichův komorní orchestr