Nevidtelní lidé University Karlovy
Mezinárodní festival divadlo
27 grafiků pro Evropu
EuroArt Praha
Stamicovo kvarteto
Festival Příští vlna / Next Wave
Obaly CD a DVD
Ročenka Orghast
Talichův komorní orchestr
Festival žonglování

Darina Křivánková ve svém sloupku pro Lidové noviny O dlouhých nohách Ivy Bittové o plakátu píše: „…což dokládá roztomilý plakát filmu, na němž Bittová odhalila celé své krásně rovné nohy“. Podobně se vyjadřuje Mirka Spáčilová v Mladé frontě Dnes pod mezititulkem Cudnost a krásné nohy: „Na nevšední snímek láká neméně nevšední plakát s Bittovou oděnou jen ve svetříku, jejž si stahuje co nejníže“. Obě recenze vyšly ve čtvrtek 10. května 2007. „Filmový plakát k Tajnostem bezezbytku naplňuje odvěké poslání této propagační propriety. V pravém slova smyslu láká diváka do kina — na nahé tělo Ivy Bittové i její další, tak ojedinělou hereckou příležitost…“ napsala 17. května Lenka Křesťanová v recenzi pro Filmpub.

Mladá fronta Dnes

Lidové noviny