Nevidtelní lidé University Karlovy
Mezinárodní festival divadlo
27 grafiků pro Evropu
EuroArt Praha
Stamicovo kvarteto
Festival Příští vlna / Next Wave
Obaly CD a DVD
Ročenka Orghast
Talichův komorní orchestr
Festival žonglování

Propagační brožura Stamicova kvarteta představuje historii a členy tohoto úspěšného hudebního tělesa. Typograficky upravil Filip Blažek.

Stamicovo kvarteto

Stamicovo kvarteto

Stamicovo kvarteto

Stamicovo kvarteto