Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

V pondělí 21. března 2005 vyšlo první číslo týdeníku Respekt v nové úpravě. Tým autorů, který změnu připravoval několik měsíců, tvořili Filip Blažek (Designiq), Michal Gregorini (Mowshe), Michal Hořava a Libor Kleček (Mowshe). Dosavadní grafickou úpravu — známou z posledních několika let — navrhl Robert V. Novák. Jeho původní koncepce se však postupně vytrácela, přibývaly nové, nesourodé prvky a vydavatel tak začal uvažovat o komplexnější změně. Nová grafická koncepce Respektu byla navržena v úzké spolupráci s redakcí a s maximálním ohledem na čtenáře. Snažili jsme se ponechat to, co bylo v týdeníku funkční, naopak eliminovat nebo upravit prvky, které bránily přehlednosti. Jedním ze základních kamenů je tak nové textové písmo. Rodinu písem Fresco navrhl belgický typograf Fred Smeijers v letech 1998—2003. Toto nové písmo je nejen mnohem čitelnější než původní New Century Schoolbook, ale svou originalitou tvoří charakteristický rys nové úpravy Respektu. V týdeníku je použita jak patková verze, tak bezpatková verze Fresco Sans. Druhou zásadní novinkou je promyšlené začlenění volného místa. Stránky jsou nyní vzdušnější a  elegantnější. Volný prostor by měl umožnil čtenáři lepší orientaci v časopise. Mezi další novinky patří prvky, které navazují na tradici grafické úpravy týdeníku z první poloviny devadesátých let: jsou to např. iniciály nebo čtverečky, které ukončují jednotlivé články. Výraznější změnou jsou také odsazené krajní sloupce určené pravidelným rubrikám nebo kratším textům. I v dalších ohledech přináší Respekt novinky, zejména pro typografické fajnšmekry: jsou to zřejmě první české noviny, které v sazbě „zavěšují“ interpunkci nepatrně mimo sazební obrazec nebo důsledně užívají v sazbě ligatur.

Podrobnější informace o úpravě týdeníku si můžete přečíst zde.

2. dubna 2007 vyšel Respekt v pozměněné grafické úpravě, která necitlivými zásahy znehodnotila celou koncepci, na které se podílelo naše studio. Časopis se za řadil do šedého průměru českých periodik, kterým je jejich vzhled lhostejný.

Respekt

Respekt

Respekt

Respekt