Botanická zahrada Praha
Rubikon
Tři kopečky
Prodejna roku
Vysoká škola podnikání
Mezinárodní festival Divadlo
Chapiteau
Kerio Technologies
Belmond
Enesa
nuscreen
Institut digitálních médií
Syntea
Bona
Softcom
Český rozhlas D-dur
Vida Centrum
Divadelní centrum
Via Fontes
EcoTerra
Sociologický časopis
Pražská scéna
Nejen léky

Prodejna roku byla soutěž pořádaná časopisem Regal nakladatelství Ekonomia. Přestože jsme připravili systém logotypů pro roky 2012–2021, vydávání časopisu bylo v rámci „optimalizace“ ukončeno a soutěž i s ním. Jediné logo, které se používalo, bylo to pro rok 2012. Autorem je Filip Blažek.

Prodejna roku