Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Časopis Právní rádce je odborný měsíčník s právními informacemi pro management a podnikání. Soustřeďuje se na obchodní, pracovní a finanční obory práva.

Je také jeden ze čtyř časopisů nakladatelství Economia, který dostal ve druhé polovině roku 2012 novou grafickou úpravu, která je společným dílem Olgy Benešové a Filipa Blažka. Základním požadavkem klienta bylo oživit strohé černobílé magazíny, dodat jim výrazný charakter, a tím je učinit pro čtenáře i inzerenty atraktivnější.

Základní principy layoutu mají všechny časopisy společné, každý titul má ale vlastní titulkové písmo, škálu čtyř barev, geometrický prvek a ilustrátora. Právního rádce charakterizuje titulkové písmo Tabac G3 Medium, zemité tóny barev, na koso postavený čtverec a ilustrace Nikkarina (Michala Menšíka).

Právní rádce